Jak dojechać na kieleckie cmentarze 1 listopada 2014 - mapa organizacji ruchu

Jak dojechać na kieleckie cmentarze 1 listopada 2014 - mapa organizacji ruchu

Od godziny 5.00 w piątek 31 października do północy z niedzieli na poniedziałek (2/3 listopada) obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w okolicach kieleckich cmentarzy.

W tym roku sytuacja jest dodatkowo skomplikowana przez trwające prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Ściegiennego i Krakowskiej.

Zmiany w organizacji ruchu:

Cmentarze przy ulicach: Ściegiennego i Spokojnej

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują od godz. 5.00 w piątek 31 października do 2 listopada (niedziela) do godz. 24.00

Ulicami jednokierunkowymi będą:

 • ul. Sołtysiaka "Barabasza" na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów;
 • ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka Barabasza;
 • ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza;
 • ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;
 • ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;
 • ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego,
 • ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka Barabasza do ul. Husarskiej.

Natomiast na odcinku ul. Ściegiennego od pl. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka "Barabasza" będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Skrzyżowanie ulic Krakowska - Jana Pawła II - Miodowicza zostanie oddane do ruchu z następującymi ograniczeniami:

 • wjazd w ulicę Miodowicza będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów skręcających w prawo z ulicy Ściegiennego (ruch od cmentarzy),
 • wyjazd z ulicy Krakowskiej w prawo lub w lewo,
 • ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany przez Policję (w miarę potrzeb), sygnalizacja świetlna nie będzie załączona.

Nie będzie możliwy, tak jak w latach ubiegłych, dojazd jednokierunkową ulicą Wojska Polskiego (od ul. Seminaryjskiej) do ulic w rejonie cmentarzy. Ulica ta będzie prowadziła ruch do ulicy Miodowicza a następnie w prawo w ul. Jana Pawła II. Pojazdy jadące ulicą Wojska Polskiego, od ulic Tarnowskiej lub Żeromskiego, nie będą miały możliwości wjechać w ulicę Miodowicza. Ruch tych pojazdów będzie kierowany w ulice Prostą lub Zgody.

Parking

Dla kierujących udających się na cmentarz przy ul. Ściegiennego dostępny będzie parking przy stadionie Korony Kielce. Wjazd na parking będzie możliwy z dwóch stron - od strony al. Legionów i od strony ul. Ściegiennego. Brama między parkingami będzie zamknięta, więc nie będzie możliwości przejazdu między tymi parkingami.

Cmentarz przy ul. Zagnańskiej

 • po przeciwnej stronie cmentarza obowiązywać będzie dotychczasowy zakaz zatrzymywania pojazdów,
 • na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Witosa istniejące oznakowanie wskazuje dojazd do cmentarza na Piaskach.

Cmentarz w Cedzynie

 • nowa organizacja ruchu obowiązuje od godz. 5.00 w piątek 31 października do 2 listopada (niedziela) do godz. 24.00
 • wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost. O zmianach w organizacji ruchu informowały będą odpowiednie znaki: oznakowanie pionowe (znaki F-10) i oznakowanie poziome (naklejane strzałki na jezdni );
 • przystanek MPK przeniesiony zostanie za skrzyżowanie drogi gminnej (dawna DK 74) z ul. Cmentarną (autobusy nie będą wjeżdżały w ulicę Cmentarną);
 • na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obydwu stronach;
 • na drodze gminnej za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;
 • dla zapewnienia sprawnej organizacji ruchu na przy cmentarnym parkingu funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej będą nadzorowali ruch pojazdów;

Miejski Zarząd Dróg apeluje do kierujących, aby w miarę możliwości jako drogę dojazdową do cmentarza wybierali ulicę Sandomierską a nie trasę S74

Objazdy dla autobusów MPK

W związku ze zmianą organizacji ruchu, o trasach objazdów linii autobusowych, pasażerowie będą mogli zapoznać się z wcześniej zamieszczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego rozkładów jazdy i informacji.

W związku ze znacznym wzrostem liczby pojazdów samochodowych może dojść do powstania zatorów na ulicach prowadzących do cmentarzy. Apelujemy do użytkowników dróg do korzystania w miarę możliwości z komunikacji miejskiej, gdyż MPK w tych dniach uruchamia (jak co roku) dodatkowe linie autobusowe.

Uwaga! Na wniosek Policji czas trwania zmienionej organizacji ruchu może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Fot. Andrzej Paszkowski

2014-10-31 23:21:00Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności