Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Góra Jeleniowska"


Rezerwat częściowy, pow. 15,56 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Jeleniów, gmina Nowa Słupia. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: Trzcianka PKS - Kobyla Góra - Paprocice - Góra Jeleniowska (6 km) - Szczytniak - Truskolaska - Gołoszyce PKS. Cel ochrony: "Zachowanie wychodni górnokambryjskich gruboławicowych piaskowców kwarcytowych w formie ostańcowych skałek, rozwalisk skalnych, terasów krioplancyjnych z rumowiskami skalnymi typu gołoborzy oraz naturalnego zbiorowiska Dentario Glandulosae Fagetum".


Na Górze Jeleniowskiej obok pozostałości gołoborzy występują pojedyncze skałki, niektóre dochodzące wysokością do 5 metrów. Bogata jest flora rezerwatu, stwierdzono występowanie 106 gatunków roślin.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności