Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Kręgi Kamienne"


Rezerwat częściowy, pow. 12,75 ha, utworzony w 1994 roku. Miejscowość Tumlin, gmina Miedziana Góra. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: z Tumlina - 2 km, z Miedzianej Góry - 8 km. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, kulturowych, dydaktycznych i historycznych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych oraz cennych zabytków kultury materialnej, w tym rezerwatu archeologicznego 'Góra Grodowa', gdzie znajdują się prehistoryczne kręgi kamienne".


Rezerwat obejmuje część szczytową wzniesienia Góra Grodowa (399 m npm) w pobliżu miejscowości Tumlin. Na jego terenie występują wychodnie geologiczne dolnotriasowych piaskowców tzw. "piaskowców tumlińskich". Piaskowce te są jedynym w Polsce przykładem odsłoniętych na powierzchni typowych kopalnych osadów eolicznych (wydmowych). Skały te są widoczne w ścianach starego, nieczynnego kamieniołomu, a także w ścianach czynnego kamieniołomu "Tumlin Gród" sąsiadującym z rezerwatem. Szczyt wzniesienia otaczają mocno zniszczone wały kamienne usypane z rumoszu piaskowcowego, które interpretowane są jako miejsce kultu pogańskiego, podobne jak na Łysej Górze i Górze Dobrzeszowskiej. Na szczycie wzniesienia, pomiędzy starym i czynnym kamieniołomem znajduje się kapliczka zbudowana w 1850 roku na miejscu poprzedniej, drewnianej budowli. Teren rezerwatu pokryty jest lasem mieszanym z przewagą sosny i dębu.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności