Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Góra Zelejowa"


Rezerwat o powierzchni 67 ha, utworzony w 1954 roku. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru czerwonego z Chęcin - 3 km.


Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i kulturalnych tworów skalnych z najpiękniejszymi przykładami wietrzenia krasowego wapieni w Górach Świętokrzyskich oraz z odsłonięciami skał obrazującymi ciekawe zjawiska tektoniczne i mineralizacji. W tak urozmaiconym pod względem geologicznym środowisku występują ponadto rzadkie gatunki roślin i zwierząt." Góra Zelejowa to rezerwat przyrody, gdzie oglądać można piękne formy krasowe wykształcone w wapieniu środkowodewońskim. W przeważającej większości występuje tu kras powierzchniowy w postaci zagłębień, rowków i lejów krasowych. Na Zelejowej spotkać także można niewielkie jaskinie. Wzniesienia to jako jedno z niewielu w Górach Świętokrzyskich posiada grań górską. Półkilometrowy grzbiet wzniesienia przecinają w kilku miejscach stare, nieczynne kamieniołomy, w których dobywano wapienie zwane popularnie marmurem chęcińskim. Góra Zelejowa wznosi się na wysokość 367 m npm.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności