Największe atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego


Rezerwat "Radomice"


Rezerwat ma powierzchnię 22,89 ha, utworzony został w 1953 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiących niegdyś ich stały element składowy".


Obszar obecnego rezerwatu był pod ochroną już przed II Wojną Światową. W rezerwacie rośnie około 400 egzemplarzy cisa, w tym 50 w formie drzewiastej. Rozwija się on najlepiej w pobliżu innych drzew bo jest rośliną cieniolubną. Ze względu na cenne drewno odporne na gnicie, twarde i sprężyste cis był używany do wyrobu łuków, strzał, kusz, rękojeści broni, a także szaf gdańskich. Rośnie bardzo powoli i już w XV wieku Władysław Jagiełło wydał dekret o jego ochronie. Chroniony jest w całej Europie, największe skupisko znajduje się w rezerwacie przyrody "Harmanecka tisina" na Słowacji, gdzie niektóre egzemplarze mają 500-600 lat. W Polsce rośnie on na 280 stanowiskach. W rezerwacie "Radomice" obok cisa występują: sosna, olsza i świerk. Przez rezerwat przepływa strumyk, a prawie cały teren jest podmokły. W runie licznie występuje chroniony gatunek - wawrzynek wilczełyko.

Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności