Pieszy szlak turystyczny
Chęciny - Kielce (kolor czerwony)

Szlak rozpoczyna się w Chęcinach, przebiega obok Jaskini Raj, przez Pasmo Zgórskie, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy i kończy się na Karczówce w Kielcach.

Mapa przebiegu szlaku (orientacyjna):
widok można przybliżać i oddalać przy użyciu przycisków z plusem i minusem oraz przeciągać myszą lub przy użyciu przycisków ze strzałkami


Pokaż Szlak pieszy czerwony Chęciny - Kielce na większej mapie

0,0 km Chęciny - rynek MPK
3,0 km Góra Zelejowa
4,5 km Zelejowa
7,0 km Czerwona Góra MPK, kamieniołom Zygmuntówka
8,0 km Jaskinia Raj
10,5 km Zgórskie Góry
(skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim Chęciny - Łagów)
12,5 km Zalesie
15,0 km Kielce Białogon MPK
17,5 km Góra Brusznia
20,0 km Góra Karczówka
20,5 km Kielce - ul. Podklasztorna
Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności