Niedziela w Muzeum: Relikwiarze - geneza, funkcje i przemiany form

Kiedy: 11 marca, godz. 12.00
Gdzie: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Relikwiarze, czyli sprzęty kultowe służące do przechowywania relikwii, przez stulecia wielokrotnie zmieniały swoje formy. Związane to było z pojawianiem się różnego rodzaju relikwii i staraniami o zapewnienie im godnej oprawy, ale i z przekształcającym się podejściem do metod prezentowania ich wiernym. Podczas spotkania omówione będzie bogactwo kształtów relikwiarzy, ich przemiany, a także historia kultu relikwii, zapoczątkowana oddawaniem czci męczennikom.

Wykład poprowadzi Anna Pietrzak z Działu Rzemiosła Artystycznego. Wstęp wolny.
Powrót do wykazu wydarzeń
Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności